клуб спортна гимнастика Левски

 

Давид на мост

Виктор на шпагат

Давид на шпагат

Сашко на Халки

Брани на шпагат

Виктор на ъгъл

Васил - челна стойка

Марти на шпагат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kolimechkov@gmail.com